Học sinh tiểu học viết chữ đẹp mê hồn đến máy tính cũng ‘chào thua’

66

30 bài thi “viết chữ đẹp, sáng tạo” đẹp mê hồn của học sinh đang học tại trường tiểu học Trưng Vương (Quảng Trị) khiến ai nhìn cũng phải thán phục.

Theo thầy Bùi Mạnh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường tiểu học Trưng Vương (Quảng Trị), 30 bài thi “Viết chữ đẹp, sáng tạo” được nhà trường tổ chức cho học sinh từ khối 1 đến khối 5 dự thi với tiêu chí “Chữ viết đẹp kết hợp với mĩ thuật trình bày bài sáng tạo”.

Thành quả của hội thi này là nhờ phong trào thi đua “Các lớp không có học sinh viết chữ xấu” mà nhà trường phát động 4 năm trở lại đây.

Dưới đây là 30 bài thi viết chữ đẹp của học sinh từ khối 1 đến khối 5 của học sinh trường tiểu học Trưng Vương:

h1

h2

h3 3

h4 4

h5 5

h6 6

h7 7

h8 8

h9 9

h10 10

h11 11

h12 12

h13 13

h14 14

h15 15

h16 16

h17 17

h18 18

h19 19

h20 20

h21 21

h22 22

h23 23

h24 24

h25 25

h26 26

h27 27

h28 28

h29 29

h30 30


PHAN THẾ HOÀI